VÒNG SƠ LOẠI HỘI THI GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG TRƯỜNG THPT Y JÚT LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2020 – 2021

VÒNG SƠ LOẠI HỘI THI GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG TRƯỜNG THPT Y JÚT LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Nhằm đẩy mạnh những hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong trường học giúp các em học sinh dần hoàn thiện lối sống, đạo đức, nhân cách hướng tới nền Giáo dục toàn diện trong giai đoạn mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để học sinh toàn trường tri ân các thầy cô nhân kỉ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt [...]
CHI BỘ KHOA HỌC TỰ NHIÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022- 2025

CHI BỘ KHOA HỌC TỰ NHIÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022- 2025

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 277–CV/HU, ngày 31 tháng 3 năm 2022, về việc triển khai tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy Huyện Cư kuin. Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ Trường THPT Y Jút về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sáng ngày 19 [...]