kết quả học sinh giỏi cấp trường năm 2018

kết quả học sinh giỏi cấp trường năm 2018

Lượt xem:

SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG THPT Y JUT NĂM HỌC 2018 – 2019 DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI (KHỐI 10) STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn thi Đạt giải 1 371035 Lê Thị Thanh Sương 18/09/2003 10A10 Ngữ văn Nhất 2 371005 Trần Thị Thu Thảo 15/06/2003 10A12 Địa lí Nhất 3 371048 [...]
KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

[...]
lịch kiểm tra tập trung học kỳ 1

lịch kiểm tra tập trung học kỳ 1

Lượt xem:

[...]
LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 8

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 8

Lượt xem:

[...]
LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 7

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 7

Lượt xem:

[...]