QUYẾT ĐỊNH VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025

QUYẾT ĐỊNH VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm tra đánh giá năm học 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra đánh giá năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024

Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023 – 2024 TRƯỜNG THPT Y JÚT

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023 – 2024 TRƯỜNG THPT Y JÚT

Lượt xem:

  [...]
CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH THI ĐUA NĂM HỌC 2022-2023

CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH THI ĐUA NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2023

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Lượt xem:

File ảnh học sinh khối 12 năm 2023 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14 [...]
Phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu

Phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu

Lượt xem:

[...]
Quyết định Quy chế dân chủ năm 2023

Quyết định Quy chế dân chủ năm 2023

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 41234 »