công văn 1266/SGDĐT-VP thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 1266/SGDĐT-VP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022.

Trường THPT Y Jút thông báo đến toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và Học sinh:

  1. Trường THPT Y Jút không tổ chức tựu trường vào ngày 01/09/2021.

    1. Không tổ chức khai giảng năm học mới trực tiếp mà bằng hình thức trực tuyến vào lúc 7 giờ 00 ngày 05/09/2021.

    2. Sau khi khai giảng trường tổ chức dạy học trực tuyến (kế hoạch và lịch học sẽ thông báo sau trên WebSite: c3yjut.daklak.edu.vn).