HƯỚNG DẪN NHẬP PHIẾU ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP TRỰC TUYẾN

Lượt xem:

Đọc bài viết

MÃ TỈNH: 40; MÃ TRƯỜNG THPT Y JÚT:  037; MÃ HUYỆN CƯ KUIN: 14

CÁC XÃ CỦA HUYỆN CƯ KUIN

Vào trang Web: thisinh.thithptquocgia.edu.vn sau khi nhận tài khoản và mật khẩu ở GVCN số TT là mã phiếu

CÁC EM LÀM TƯƠNG TỰ NHƯ HƯỚNG DẪN CỦA TRƯỜNG THPT LẮK NHÉ

Link tải hình thẻ theo lớp:

12a1 12a2 12a3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A09 12A10 12A11 12A12 12A13 12a14