lịch tuần 35 (Từ ngày 22/06 đến 28/06/2020) học kì 2 năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT Y JÚT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 – HỌC KÌ II

(Từ ngày 22/06 đến ngày 28/06/2020)

Thứ Hai

 (22/06)

Buổi sáng

–          Chào cờ.

–          Hướng dẫn viết hồ sơ cho học sinh khối 12.

–          Dạy và học bình thường.

Buổi chiều

–          Dạy và học bình thường.

–          Chào cờ.

Thứ Ba

(23/06)

Buổi sáng

–          Kiểm tra tập trung môn (Ngữ Văn, Tiếng Anh) khối 12.

Buổi chiều

–          Kiểm tra tập trung môn Toán khối 12.

Thứ Tư

(24/06)

Buổi sáng

–          Kiểm tra tập trung môn (Ngữ Văn, Tiếng Anh) khối 11.

Buổi chiều

–          Kiểm tra tập trung môn Toán khối 11.

Thứ Năm

(25/06)

Buổi sáng

–          Kiểm tra tập trung môn (Ngữ Văn, Tiếng Anh) khối 10.

Buổi chiều

–          Kiểm tra tập trung môn Toán khối 10.

Thứ Sáu

(26/06)

Buổi sáng

–          Học sinh nghỉ học, Giáo viên chấm bài.

Buổi chiều

–          Học sinh nghỉ học, Giáo viên chấm bài.

Thứ Bảy

(27/06)

Buổi sáng

–          Học sinh nghỉ học, Giáo viên chấm bài.

Buổi chiều

–          Học sinh nghỉ học, Giáo viên chấm bài.

–          Hạn cuối vào điểm Smas khối 12.

Chủ Nhật

(28/06)

 –         Hạn cuối Giáo viên chủ nhiệm khối 12 vào hạnh kiểm.