kế hoạch tuần 36 (Từ ngày 29/06 đến 05/07/2020) học kì 2 năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT Y JÚT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 – HỌC KÌ II

(Từ ngày 29/06 đến ngày 05/07/2020)

Thứ Hai

 (29/06)

Buổi sáng

–          Chào cờ.

–          Dạy và học bình thường.

–          GVCN khối 12 duyệt kết quả.

Buổi chiều

–          Dạy và học bình thường.

–          Chào cờ.

–          Hạn cuối vào điểm Smas khối 10 và khối 11.

Thứ Ba

(30/06)

Buổi sáng

–          Dạy và học bình thường.

–          Hạn cuối vào học bạ khối 12.

–          GVCN khối 11 duyệt kết quả và học sinh thi lại.

Buổi chiều

–          Dạy và học bình thường.

–          GVCN khối 10 duyệt kết quả và học sinh thi lại.

Thứ Tư

(01/07)

Buổi sáng

–          Dạy và học bình thường.

–          GVCN khối 12 duyệt học bạ.

Buổi chiều

–          Dạy và học bình thường.

Thứ Năm

(02/07)

Buổi sáng

–          Dạy và học bình thường.

–          Hạn cuối vào học bạ khối 11.

Buổi chiều

–          Dạy và học bình thường.

–          Hạn cuối vào học bạ khối 10.

Thứ Sáu

(03/07)

Buổi sáng

–          Dạy và học bình thường.

–          GVCN khối 11 duyệt học bạ.

Buổi chiều

–          Dạy và học bình thường.

–          GVCN khối 10 duyệt học bạ.

Thứ Bảy

(04/07)

Buổi sáng

–          Học sinh nghỉ học.

Buổi chiều

–          Học sinh nghỉ học.

Chủ Nhật

(05/07)