• Trần Xuân Hiếu
 • BCH Công Đoàn
 • Tổ trưởng, Phó CTCĐ
 • Lê Trọng Thuận
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch CĐ
Phạm Thị Tâm
 • Phạm Thị Tâm
 • BCH Công Đoàn
 • Phó chủ tịch CĐ, Giáo viên
Lưu Thanh Hằng
 • Lưu Thanh Hằng
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên, Ủy viên BCH CĐ
 • Nguyễn Lê Huy
 • BCH Công Đoàn
 • Phó BT đoàn trường, Giáo viên, Ủy viên BCHCĐ