Thông báo cho học sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT Y Jút thông báo những học sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 sáng mai đúng 8 giờ 30 ngày 11/8/2020 đến trường THPT Y Jút kiểm tra thông tin trên bản tin nếu có sai sót thì báo lại cho Cô Huyền văn thư hoặc Thầy Cúc, Thầy Hải, Bác Tân bảo vệ để chỉnh sửa nhà trường chỉ điều chỉnh sai sót trong 2 ngày 11/8/2020 và ngày 12/8/2020 nếu quá thời hạn trên mà học sinh không báo sai sót thì nhà trường không chịu trách nhiệm. (Lưu ý: các em đến trường nhớ mang khẩu trang và đứng giãn cách)