Trường THPT Y Jút tích cực hưởng ứng hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học phổ thông” cấp tỉnh năm học 2023 – 2024.

Trường THPT Y Jút tích cực hưởng ứng hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học phổ thông” cấp tỉnh năm học 2023 – 2024.

Lượt xem:

Từ ngày 29/03 đến ngày 03/04/2024 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học phổ thông” cấp tỉnh năm học 2023 – 2024. Hội thi thu hút 181 thí sinh đến từ 53 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Trường THPT Y Jút cử 3 đại [...]
HƯỚNG DẪN PHHS/HS ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

HƯỚNG DẪN PHHS/HS ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Lượt xem:

[...]
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT Y JUT LẦN THỨ VIII NHIỆM KÌ 2023 – 2028.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT Y JUT LẦN THỨ VIII NHIỆM KÌ 2023 – 2028.

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-CĐN ngày 18/07/2022 của Công đoàn ngành Giáo dục Đăk Lăk về kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đăk Lăk lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023- 2028. Ngày 07/03/2023, Công đoàn Trường THPT Y Jut tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đoàn đại biểu về dự Đại hội Công đoàn nhiệm [...]
Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường THPT Y Jut

Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường THPT Y Jut

Lượt xem:

[...]
TRƯỜNG THPT Y JUT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023

TRƯỜNG THPT Y JUT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1411/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/09/2022 của Sở GDĐT Đăk lăk về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022 – 2023. Sáng ngày 18/10/2022 Trường THPT Y Jut long trọng tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức – Người lao động năm học 2022 – 2023.” Hội nghị Cán bộ CCVC – Người Lao động Năm học 2022 – [...]
TRƯỜNG THPT Y JÚT PHỐI HỢP VỚI CÔNG AN HUYỆN CƯ KUIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ ATGT VÀ TTXH

TRƯỜNG THPT Y JÚT PHỐI HỢP VỚI CÔNG AN HUYỆN CƯ KUIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ ATGT VÀ TTXH

Lượt xem:

Nhằm đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, góp phần đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn huyện nhà. Sáng ngày 27/09/2022 trường THPT Y Jut đã kết hợp cùng với Công an [...]
Trang 1 / 212 »