Nội dung dạy học trực tuyến tuần 1 và tuần 2

Lượt xem:

Đọc bài viết

Môn Toán

Môn Vật Lý – KTCN

học sinh tự học Vật lý 10-11-12

học sinh tự học công nghệ 11-12

Môn Hóa Học

Môn Ngữ Văn

Môn Tiếng Anh

Môn Sinh – KTNN

Môn Lịch sử 3 khối

Môn Địa lý 3 khối

Môn GDCD 3 khối

Môn Tin học 3 khối

Môn Thể dục – GDQP 3 khối